Formy współpracy Fundacji Nowoczesna Polska z bibliotekami

Barbara Krywoszejew

Abstrakt


Autorka opisuje wieloletnią współpracę Fundacji Nowoczesna Polska z bibliotekami polskimi. Podaje przykłady realizowanych programów, a także formy długofalowego wzajemnego oddziaływania.


Słowa kluczowe


Fundacja Nowoczesna Polska; współpraca z bibliotekami;

Pełny tekst:

PDF