Biblioteki wspierające dobro publiczne: narzędzia i porady, jak dotrzeć do organizacji pozarządowych

Crystal Schimpf

Abstrakt


Autorka przekazuje porady jak biblioteki mogą współpracować z organizacjami pożytku publicznego, jakie wykorzystać narzędzia i możliwości.

Słowa kluczowe


współpraca bibliotek; organizacje pozarządowe; dobro publiczne

Pełny tekst:

PDF