Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w bibliotekach stanowiących państwowe jednostki budżetowe

Maciej Dębski

Abstrakt


Możliwość dokonania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w państwowych jednostkach budżetowych budzi pewne problemy i wątpliwości. Wynika to z faktu równoległego obowiązywania dwóch ustaw: Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. 2016, poz. 2217 tekst jedn.) oraz Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2017, poz. 1222 tekst jedn.). Bazując na stanowisku doktryny i orzecznictwie, autor dąży do usystematyzowania przedmiotowego zagadnienia i wskazuje, kiedy i czy dany pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Słowa kluczowe


dodatkowe wynagrodzenie roczne; ustawa kominowa; państwowe jednostki budżetowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 2217.

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1222.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2005 r., I PK 205/04.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2005 r., I PK 199/04.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2003 r., I PK 290/02.