Doświadczenia użytkowników Biblioteki Głównej AGH w Krakowie w świetle badań satysfakcji

Grażyna Łaciak, Monika Szuman, Mariusz Wijas

Abstrakt


Autorzy przedstawiają wyniki badań satysfakcji użytkowników Biblioteki Głównej AGH w Krakowie przeprowadzonych w okresie od 27 lutego do 30 kwietnia 2017 r. w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych. Prezentują cele i problemy badawcze, metodykę i narzędzie badawcze oraz analizę wyników wraz z wyborem najważniejszych i najczęstszych komentarzy dodanych przez ankietowanych.

Słowa kluczowe


Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych; badanie satysfakcji użytkowników; badanie potrzeb użytkowników; ankiety; analiza wyników

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


KĘDZIERSKA, E., ZAWAŁKIEWICZ, A. Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?: Poradnik dla bibliotekarzy [online]. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2014. [Dostęp 24.07.2018]. Dostępny w: http://pliki.sbp.pl/afb/jak-przeprowadzic-badania-satysfakcji.pdf.