Czy biblioteki mogą zawierać umowy cywilnoprawne z własnymi pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę?

Maciej Dębski

Abstrakt


Pracownicy bibliotek, tak jak inni pracownicy, podlegają powszechnie obowiązującym przepisom polskiego prawa, w tym przepisom Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 t.j.). Artykuł wskazuje na ryzyko uznania przez sąd pracy, że zawieranie przez pracodawcę dodatkowej, cywilnoprawnej umowy z pracownikiem służy obejściu prawa lub też winno zostać uznane za umowę uzupełniającą umowę o pracę. Pracodawca winien zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z możliwością rozdzielenia wykonania czynności objętych umową o pracę i umową cywilnoprawną oraz czasem i miejscem ich wykonywania.

Słowa kluczowe


umowy cywilnoprawne; pracownicy; zawarcie umowy cywilnoprawnej z pracownikiem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst. jedn. Dz.U. 2016, poz. 1666 t.j.

I PZP 13/94, OSNP 1994 r., nr 3, poz. 39.

II UKN 392/98, OSNP z 2000 r., nr 4, poz. 157.

II UKN 523/99, OSNP z 2002 r., nr 1, poz. 22.

I PK 80/06, OSNP z 2007 r., nr 23-24, poz. 343.