Awanse pracowników bibliotek publicznych po deregulacji zawodu

Aleksandra Ciżnicka

Abstrakt


Artykuł odnosi się do sytuacji pracowników bibliotek publicznych po wprowadzeniu deregulacji zawodu bibliotekarza. Zmiany prawne spowodowały konieczność wprowadzenia, drogą wewnętrznego zarządzenia, zasad awansu z indywidualnym określeniem przez bibliotekę jej potrzeb. W artykule przedstawiono doświadczenia grudziądzkiej biblioteki oraz zawarto praktyczne porady dotyczące przygotowania zarządzenia. Zaakcentowano korzyści z uporządkowania tej części działalności instytucji.


Słowa kluczowe


bibliotekarze; awans zawodowy; kwalifikacje bibliotekarskie; zarządzenia wewnętrzne; biblioteki publiczne; Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego w Grudziądzu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną. Dz.U. 2012, poz. 1394.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. 2018, poz. 574.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Dz.U. 2013, poz. 829.