Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych wkrótce w zasobach Biblioteki Śląskiej

Agnieszka Dec-Michalska

Abstrakt


Pilotażowy projekt realizowany od zeszłego roku przez Bibliotekę Śląską — Filmote- ka Śląskich Portretów Mówionych (FŚPM) — został doceniony przez koordynatorów konkursu „Patriotyzm Jutra” i uzyskał dofinansowanie w tegorocznej edycji. W ciągu najbliższych tygodni kolekcja zostanie włączona do zasobów Biblioteki Śląskiej i bę- dzie udostępniana czytelnikom. Celem nagrań jest utworzenie — atrakcyjnego dla badaczy, historyków, pasjonatów, nauczycieli — żywego przekazu, ukazującego hi- storię regionu oczami jego mieszkańca: uczestnika ważnych wydarzeń, twórcy, poli- tyka, sportowca, społecznika, artysty itd. Bohaterami nagrań są osoby, które w swoim życiu wielokrotnie musiały dokonywać ważnych wyborów, wplatających się w tkankę wielkiej i małej śląskiej historii.


Słowa kluczowe


biblioteki cyfrowe; Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych

Pełny tekst:

PDF