Nowe zasady ochrony danych osobowych – kilka refleksji nt. RODO

Mirosław Rostkowski

Abstrakt


Z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tzw. RODO, ma chronić prywatność informacyjną jednostki w relacji z silniejszymi podmiotami. W artykule dokonano próby wyjaśnienia, czym jest RODO, scharakteryzowano jego cechy, takie jak: ogólnikowość, mierzalność, bezpośredniość, surowość i domniemanie winy.


Słowa kluczowe


RODO; dane osobowe; ochrona danych osobowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GAWROŃSKI, M. (red.). RODO: przewodnik ze wzorami. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 9788381246378.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2018, poz. 1000.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.