Dozwolony użytek publiczny w działalności bibliotek

Joanna Lassota

Abstrakt


Artykuł dotyczy najistotniejszych zagadnień prawnych związanych ściśle z prowadzeniem działalności bibliotecznej. Przedstawiono w nim nie tylko poglądy doktryny i orzecznictwo sądów, ale również praktyczne aspekty pracy bibliotekarzy. Artykuł nie ma charakteru wyczerpującego, uwzględnia jedynie najczęściej spotykane formy działań realizowane we współczesnym bibliotekarstwie.

Słowa kluczowe


prawo autorskie; dozwolony użytek; licencje ustawowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BARTA, J., MARKIEWICZ, R. Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 9788326496943.

GIENAS, K. Art. 28 Prawo autorskie. W: FERENC-SZYDEŁKO, E. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz 2016. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2011. ISBN 9788325520304, 9788325523190. W: Legalis [baza danych].

MACHAŁA W. Dozwolony użytek chronionych utworów w polskim prawie autorskim w świetle cywilistycznej koncepcji prawa. ZNUJ 2001, nr 78.

NIEWĘGŁOWSKI, A., POŹNIAK-NIEDZIELSKA, M., PRZYBOROWSKA-KLIMCZAK, A. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 9788326434280.

OŻÓG, M., ŚLĘZAK, P. Art. 28 Prawo autorskie. W: ŚLĘZAK, P. (red.). Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz 2017. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2017. ISBN 9788325588397. W: Legalis [baza danych].

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. 1997, nr 89, poz. 539 z późn. zm.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dz.U. 2018, poz. 87.

Wyrok SN z 23 listopada 2004 r. W: Sąd Najwyższy [online]. I CK 232/04. [Dostęp 1.08.2018]. Dostępny w: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza%20orzecze%C5%84.aspx?ItemSID=51-efad3966-3225-4691-9402-101113ebbb0d&ListName=Orzeczenia1&Sygnatura=I+CK+232%2F04.

Wyrok SOKiK z dnia 28 stycznia 2015 r. W: Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych [online]. Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych © Ministerstwo Sprawiedliwości 2012-2018. XVII AmC 3422/13. [Dostęp 1.08.2018]. Dostępny w: https://orzeczenia.ms.gov.pl.

Wyrok SN z 20 marca 2015 r., II CSK 224/14, Legalis [baza danych].

Wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2016-04-19. W: Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie [online]. Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych © Ministerstwo Sprawiedliwości 2012-2018. Sygn. akt I ACa 1826/15. [Dostęp 1.08.2018]. Dostępny w: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Prawo$0020Autorskie$0020I$0020Prawa$0020Pokrewne/152000000000503_I_ACa_001826_2015_Uz_2016-04-19_001.