Przyszłość bibliotek – inspiracje. Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia”

Marzena Marcinek

Abstrakt


Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia”, zorganizowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu w dniach 24–25 maja 2018 r.


Słowa kluczowe


przyszłość bibliotek; wizerunek biblioteki; komunikacja naukowa; wsparcie procesu dydaktycznego; system CloudA

Pełny tekst:

PDF