Opracowywanie person dla stron internetowych bogatych w informacje

Rashmi Sinha

Abstrakt


Projektowanie architektury informacji dla złożonych witryn internetowych wymaga zrozumienia potrzeb informacyjnych użytkowników oraz znajomości ich modeli mentalnych. Także persony lub archetypy użytkowników tworzone dla takich witryn powinny być odzwierciedleniem tych potrzeb. W celu zidentyfikowania najistotniejszych z nich stworzyliśmy technikę statystyczną. W niniejszym opracowaniu pokazujemy, jak projektanci mogą wykorzystać tę wiedzę, połączoną z danymi uzyskanymi w wywiadach, w procesie tworzenia i udoskonalania person.


Słowa kluczowe


persony; architektura informacji; projektowanie; profile użytkowników

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BLOMQUIST, A., ARVOLA, M. Personas in Action: Ethnography in an Interaction Design Team. W: NordiCHI Proceedings of the second Nordic conference on Human-computer interaction 2002. ISBN1-58113-616-1.

COOPER, A. Wariaci rządzą domem wariatów: dlaczego produkty wysokich technologii doprowadzają nas do szaleństwa i co zrobić, żeby tego uniknąć, przekład Janina Bloch. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. ISBN 8320426057.

DILLON, A., WATSON, C. User Analysis in HCI: historical lessons from individual differences research. W: International Journal of Human Computer Studies 1996, t. 45, nr 6, s. 619–637.

GRUDIN, J., PRUITT, J. Personas, participatory design and product development: An Infrastructure for Engagement. W: Proceedings of Participation and Design Conference 2002, s. 144–161.

MOORE, G. A. Przeskoczyć przepaść. Jak trafić z nowoczesnym produktem do każdego klienta, przekład Michał Lipa. Gliwice: Wydaw. Helion, cop. 2013. ISBN 9788324662951.