Co myślą użytkownicy bibliotek? Refleksje po badaniach użytkowników Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Paulina Milewska

Abstrakt


Artykuł podejmuje temat badań potrzeb, opinii i satysfakcji użytkowników jako istotnych działań, które powinny być prowadzone przez każdą bibliotekę. Biblioteka znająca potrzeby i opinie przedstawicieli swojej społeczności może kształtować swoje usługi adekwatnie do potrzeb odbiorców. W artykule przedstawiono kilka sposobów pozyskania tej wiedzy.Słowa kluczowe


badania potrzeb; badania satysfakcji; badania opinii; biblioteki; użytkownicy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DERFERT-WOLF, L., SOBIELGA, J., STRZELCZYK, E., ZAWAŁKIEWICZ, A. Ogólnopolskie badania satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych w 2017 r. – raport [online]. 06.2018 [Dostęp 20.09.2018]. Dostępny w: http://pliki.sbp.pl/afb/afbn/new/Sprawozdanie_akademickie_2018.pdf.

DOBIEGAŁA-KORONA, B., HERMAN, A. (red.). Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin, 2006. ISBN 83-7251-582-4.

Czytelnicy o CIB. W: Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi [online]. [Dostęp 20.09.2018]. Dostępny w: http://cib.umed.lodz.pl/infografika-czytelnicy-o-cib/.

KĘDZIERSKA, E. Badania użytkowników bibliotek – od teorii do praktyki. W: BRZEZIŃSKA-STEC, H., ŻOCHOWSKA, J. (red.). Biblioteka bez użytkowników…? Diagnoza problemu: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Supraśl. Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. ISBN 9788374314848.

KITA, J., RADWAN, J.M. Zastosowanie ośmiu zasad zarządzania jakością w bibliotece wydziałowej wydziału zarządzania i komunikacji społecznej UJ. W: Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. KAMIŃSKA J., ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL B. (red.) Warszawa: Wydaw. SBP, 2009. ISBN 978-83-61464-16-7.

KOZAKIEWICZ, W. Nowe zadania dla biblioteki uczelnianej na przykładzie Strefy Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W: ŁUSZPAK, A., LEŚNIEWSKI, J. (red.). Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia. V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017, s. 9-16. ISBN 978-83-7493-976-8.

Myślenie projektowe w bibliotekach. Podręcznik projektowania usług skupionych na użytkowniku [online]. 2005. [Dostęp 28.10.2018]. Dostępny w: http://www.biblioteki.org/dam/jcr:dfefb028-5d18-4146-bbd2-31b25623d1f3/MYSLENIE_PROJEKTOWE_W_BIBLIOTEKACH_2015_FRSI.pdf.

OPAS, J. Wykorzystanie metody person w projektowaniu usług bibliotek szkół wyższych. Zagadnienia Informacji Naukowej 2016 Vol.54 nr 2 (108), s. 119-138.