Biblioteka zaprojektowana pod młodzież – jak funkcjonuje Biblioteka z Pasją

Natalia Gromow

Abstrakt


W artykule przedstawiono proces powstawania Biblioteki z Pasją – jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, przeznaczonej dla młodych odbiorców. Przy organizowaniu biblioteki zastosowano metodę service design opartą na projektowaniu na podstawie badania potrzeb potencjalnych użytkowników. Autorka prezentuje etapy tego procesu takie jak analiza, prototypowanie i weryfikacja prototypów na badanej grupie. Jednym z efektów tych działań było stworzenie person – modelowych użytkowników. Przedstawiono efekty projektu czyli Bibliotekę z Pasją, która stworzyła nową, dynamiczną przestrzeń nie tylko dla młodzieży, ale dla wszystkich, którzy chcą się dzielić swoimi pasjami z innymi.


Słowa kluczowe


projektowanie bibliotek; persony; profile użytkowników; doświadczenia użytkowników; service design; biblioteka dla młodzieży; Biblioteka z Pasją; Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

Pełny tekst:

PDF