Otwarte dane badawcze w warsztacie pracy naukowca

Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska

Abstrakt


Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące zagadnienia otwartych danych badawczych. We wprowadzeniu omówiono pojęcie otwartej nauki, a w dalszej części artykułu problematykę otwierania danych badawczych. Przedstawiono również przykładowe elementy, jakie powinny się znaleźć w Planach zarządzania danymi.


Słowa kluczowe


otwarta nauka; otwarte dane badawcze; otwarty dostęp; Horyzont 2020

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Checklist for a Data Management Plan. v.4.0 [online]. Edinburgh: Digital Curation Centre, 2014. [Dostęp 22.09.2018]. Dostępny w: http://www.dcc.ac.uk/webfm_send/1279.

CIRCULAR A-110 REVISED 11/19/93 As Further Amended 9/30/99 [online]. Office of Management and Budget, 30.09.1999. [Dostęp 22.09.2018]. Dostępny w: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/omb/circulars/a110/a110.html.

CISEK, S. Zbiory danych badawczych online [online]. 2014. [Dostęp 22.09.2018]. Dostępny w: https://www.slideshare.net/sabinacisek/cisek-zarzdzanie-inf-w-nauce-2014.

The FAIR Data Principles [online]. [Dostęp 22.09.2018]. Dostępny w: https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples.

Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 [online]. European Commission, Directorate-General for Research & Innovation, 21.03.2017. [Dostęp 22.09.2018]. Dostępny w: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf.

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce [online]. 2015, s. 12. [Dostęp 26.09.2018]. Dostępny w: https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20180413_Kierunki_rozwoju_OD_wersja_ostateczna.pdf/fc65e84c-8de0-3163-d1a4-e13a49fe1071.

NIELSEN, M. Michael Nielsen [online]. [Dostęp 22.09.2018]. Dostępny w: http://michaelnielsen.org/blog/michael-a-nielsen.

NIELSEN, M. Re: Definitions of Open Science? Message to Peter Murray-Rust. 28.07.2011. E-mail [online]. [Dostęp 22.09.2018]. Dostępny w: https://lists.okfn.org/pipermail/open-science/2011-July/000907.html.

Open Innovation, Open Science, Open to the World – a vision for Europe [online]. European Commission, Directorate-General for Research & Innovation, 2016. [Dostęp 22.09.2018]. Dostępny w: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=16022.

Otwarta nauka [online]. [Dostęp 22.09.2018]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarta_nauka.

PIWOWAR, H.A., VISION, T.J. Data reuse and the open data citation advantage Vision. PeerJ [online]. 2013, 1:e175. [Dostęp 22.09.2018]. Dostępny w doi: https://doi.org/10.7717/peerj.175.

Recommended conformant licenses. W: Conformant Licenses [online]. [Dostęp 22.09.2018]. Dostępny w: https://opendefinition.org/licenses.

STRZELCZYK, E. Otwarte dane badawcze – kolejny krok do otwierania nauki. W: SÓJKOWSKA, I., DERFERT-WOLF, L. (red.). Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju. III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków, 26–27 czerwca 2017 [online]. Stowarzyszenie EBIB, 2017. [Dostęp 20.09.2018]. Materiały Konferencyjne EBIB, nr 25. ISBN 978-83-63458-08-9. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/599.