Dary – przyjąć czy nie przyjąć? Polityka gromadzenia darów w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Marta Urbaniec

Abstrakt


W artykule scharakteryzowano politykę gromadzenia darów wpływających do Biblioteki Głównej AGH. Przeprowadzono analizę źródeł pochodzenia darów.


Słowa kluczowe


dary; gromadzenie zbiorów; zasoby biblioteki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


JAWORSKA, M.,RZESKA, E. Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - problemy i kierunki rozwoju. Folia Bibliologica 2015, vol. 57, s. 63–77. IS-SN 1230-2376.

TOKARSKA, A. (red.). Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013. ISBN 978-83-61464-95-2.

WOJCIECHOWSKI, J., Z problemów organizacji zasobów bibliotecznych. Przegląd Biblioteczny 1998, nr 1, s. 6–7. ISSN 0033-202X.

ŻMIGRODZKI, Z. (red.). Bibliotekarstwo. Wyd. 2 uzup. i rozsz. Warszawa: Wydaw. SBP, 1998. ISBN 83-87629-09-X.

CIEŚLIK, K. Dary w racjonalnym gromadzeniu. W: GANAKOWSKA, U., RÓŻYCKA, M. (red.). Stra-tegie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich. Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Na-ukowej Pobierowo, 15–17 września 2011. Szczecin, 2012, s. 160–169. Seria „Bibliotekarza Zachod-niopomorskiego”, T. IX. ISBN 978-83-87879-94-5.

BYTNAR, E. Gromadzenie druków zwartych w bibliotece akademickiej – na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podkarpackie Studia Biblioteczne [online]. 2013, nr 2. [Dostęp 25.11.2018]. ISSN 2084-9338. Dostępny w: http://psb.ur.edu.pl/gromadzenie-drukow-zwartych-w-bibliotece-akademickiej-na-przykladzie-biblioteki-uniwersytetu.