Synergia działań bibliotekarzy i naukowców

Iwona Taborska

Abstrakt


W artykule przedstawiono efekty współpracy bibliotekarzy Biblioteki Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z władzami wydziału oraz pracownikami naukowo-dydaktycznymi macierzystej uczelni w obszarach: naukowym, dydaktycznym i marketingowo-promocyjnym. Wskazano na korzyści płynące z lokalizacji biblioteki bezpośrednio na wydziale.


Słowa kluczowe


biblioteki naukowe; współpraca z naukowcami; ewaluacja jednostek naukowych; parametryzacja jednostek naukowych; informacja naukowa; organizacja szkoleń; ustawa 2.0

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BIRSKA, R. Ocena parametryczna jednostek naukowych za lata 2013–2016 z perspektywy biblioteki uczelnianej odpowiedzialnej za przekazanie danych dotyczących publikacji – doświadczenia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Biuletyn EBIB [online]. 2017, nr 6 (176). [Dostęp 24.11.2018]. ISSN 1507-71-87. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/573.

GĄSOWSKA, A. Klasy akademickie [online]. [Dostęp 24.11.2018]. Dostępny w: https://chemia.amu.edu.pl/Dla-szkol/szkola/klasy-akademickie.

KIERACIŃSKI, P. Ostatnia parametryzacja. Forum Akademickie [online]. 2017, nr 11, s. 19–23. [Dostęp 24.11.2018]. ISSN 1233-0930. Dostępny w https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2017/11/ostatnia-parametryzacja/.

KOMPERDA, A., MĄKA-STOLINGWA, B. Wykorzystanie bazy dorobku naukowego w ocenie jednostek naukowych i jej pracowników – na przykładzie bazy DONA Politechniki Wrocławskiej. Biuletyn EBIB [online]. 2017, nr 6 (176). [Dostęp 24.11.2018]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/565.

Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata 1978/79–1980/81, Poznań, Wydaw. Naukowe UAM, 1983, s. 120–121.

KULCZYCKI, E. Co bibliotekarze będą tłumaczyć władzom uczelni i naukowcom? Nowe zasady ewaluacji to nie wszystko. W: Library Connect, III Seminarium z cyklu „Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy: wyzwania dla bibliotek akademickich w kontekście ustawy 2.0 i otwartej nauki”. 13–14 listopada 2018, Poznań [online]. [Dostęp 24.11.2018]. Dostępny w: http://hdl.handle.net/10593/24130.

Library Connect 2018. W: Repozytorium AMUR [online]. [Dostęp 5.12.18]. Dostępny w: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/24119.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Dz.U. 2016, poz. 1586 [online]. [Dostęp 3.12.2018]. Dostępny w: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001586/O/D20161586.pdf.

STANEK, J. Wizyta noblisty prof. Jean-Marie Lehna na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu [online]. [Dostęp 4.12.2018]. Dostępny w: http://chemia.amu.edu.pl/kandydat/content-wchem-k/wizyta-noblisty-prof.-jean-marie-lehna-na-wydziale-chemii-uam-w-poznaniu oraz https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1987/lehn/biographical/.

STANEK, J. Chemistry beyond Nature – Poznań 2018 [online]. [Dostęp 4.12.2018]. Dostępny w: https://chemia.amu.edu.pl/glowna/content-wchem/350233-chemistry-beyond-nature-poznan-2018 oraz https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2016/feringa/facts/.

Ustawa o bibliotekach. Dz.U. 2018, poz. 574 [online]. [Dostęp 3.12.2018]. Dostępny w: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000574/U/D20180574Lj.pdf.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018, poz.1668 [online]. [Dostęp 3.12.2018]. Dostępny w: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/08/kdn.pdf.

WOJCIECHOWSKI, J. Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa: Wydaw. SBP, 2014, ISBN 978-83-64203-27-5.

Zasady kompleksowej oceny jednostek naukowych i przyznawania im kategorii naukowych. Biuletyn Informacji Publicznej [online]. [Dostęp 24.11.2018]. Dostępny w: http://www.bip.nauka.gov.pl/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych/zasady-kompleksowej-oceny-jednostek-naukowych-i-przyznawania-im-kategorii-naukowych.html.