Archiwa webu otwarte na współpracę z użytkownikami?

Marcin Wilkowski

Abstrakt


Instytucje archiwizujące web oraz środowisko naukowe są równorzędnymi partnerami w rozwijaniu teorii archiwalnej webu oraz metod jego zachowywania i badania. Archiwa webu wciąż jednak nie otwierają się na wiedzotwórczy wkład użytkowników w ich tworzenie i rozwijanie. W artykule naszkicowano obraz współczesnej archiwistyki webu w kontekście współpracy między instytucjami i środowiskiem akademickim a jednostkami i społecznościami zainteresowanymi zabezpieczaniem wybranych historycznych zbiorów WWW i korzystaniem z ich archiwów.


Słowa kluczowe


archiwizacja internetu; archiwizacja webu; World Wide Web; WWW; folksonomia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


About Netarkivet [online]. [Dostęp 12.12.2018]. Dostępny w: http://netarkivet.dk/in-english/.

ALSUM, A., WEIGLE, M. C., NELSON, M. L., VAN DE SOMPEL, H. Profiling web archive coverage for top-level domain and content language, International Journal on Digital Libraries 2018, 14 (3–4), 149–166, doi: 10.1007/s00799-014-0118-y.

Documenting The Now [online]. [Dostęp 12.12.2018]. Dostepny w: https://www.docnow.io/.

FERNANDO, Z. T., MARENZI, I., NEJDL, W. ArchiveWeb: collaboratively extending and exploring web archive collections – How would you like to work with your collections? International Journal on Digital Libraries 2017, 19 (1), 39–55. doi:10.1007/s00799-016-0206-2.

GOMES, D., MIRANDA, J., COSTA, M. A survey on web archiving initiatives. W: Proceedings of the 15th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries: Research and Advanced Technology for Digital Libraries (TPDL ’11), 2011, s. 1045–1050.

HU, J., WANG, B., LIU, Y., LI, D. Y. Personalized tag recommendation using social influence. Jour-nal of Computer Science and Technology 2012, 27 (3), 527–528.

YU, H., ZHOU, B., DENG, M., HU, F. Tag recommendation method in folksonomy based on user tagging status. Journal of Intelligent Information Systems 2018, 480.

ZANNETTOU, S., BLACKBURN, J. DE CRISTOFARO, E., SIRIVIANOS, M., STRINGHINI, G. Un-derstanding Web Archiving Services and Their (Mis) Use on Social Media [preprint]. W: arXiv.org [online]. [Dostęp 12.12.2018]. Dostępny w: https://arxiv.org/abs/1801.10396.