Współpraca bibliotekarz – naukowiec na Politechnice Wrocławskiej

Barbara Mąka-Stolingwa, Beata Starosta

Abstrakt


W artykule zaprezentowane zostały różne formy współpracy pomiędzy kadrą naukową i władzami uczelni a bibliotekarzami. Realizując swoje podstawowe zadania, biblioteki pełnią wobec naukowców rolę służebną, pomagając im w dostępie do źródeł i informacji. Przedstawione zostały liczne przykłady współdziałania bibliotekarzy i naukowców na Politechnice Wrocławskiej, przede wszystkim w zakresie gromadzenia i selekcji zbiorów. Omówiona została również współpraca biblioteki z całą społecznością akademicką w ramach tworzenia i dostarczania informacji o piśmienniczym dorobku naukowym pracowników Politechniki Wrocławskiej.


Słowa kluczowe


biblioteka Politechniki Wrocławskiej; zasoby biblioteczne; gromadzenie zasobów; rola biblioteki; społeczność akademicka; dorobek naukowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteka Politechniki Wrocławskiej – analiza cytowań [online]. [Dostęp 06.12.2018]. Dostępny w: http://biblioteka.pwr.edu.pl/uslugi/analiza-cytowan.

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej – lista e-Źródła A–Z [online]. [Dostęp 06.12.2018]. Dostępny w: http://biblioteka.pwr.edu.pl/e-zasoby/lista-e-zrodla-a-z.

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej – szkolenia i praktyki [online]. [Dostęp 06.12.2018]. Dostępny w: http://biblioteka.pwr.edu.pl/uslugi/szkolenia-i-praktyki.

FEDERER, L. Defining data librarianship: a survey of competencies, skills, and training. Journal of the Medical Library Association [online]. 2018, vol. 106, iss. 3, s. 294–303. [Dostęp 06.12.2018]. ISSN 15058-9439. Dostępny w: http://jmla.pitt.edu/ojs/jmla/article/view/306.

KOMPERDA, A., MĄKA-STOLINGWA, B. Wykorzystanie bazy dorobku naukowego w ocenie jednostek naukowych i jej pracowników – na przykładzie bazy DONA Politechniki Wrocławskiej. Biuletyn EBIB [online]. 176 (2017). [Dostęp 06.12.2018]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/565/743.

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej [Projekt z dnia 30 lipca 2018 roku] W: Rządowy Proces Legislacyjny [online]. [Dostęp 06.12.2018]. Dostępny w: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314505.

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on [Projekt z dnia 31 lipca 2018 r.]. W: Rządowy Proces Legislacyjny [online]. [Dostęp 06.12.2018]. Dostępny w: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314507.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Dz.U. 2018 poz. 1832. W: Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP [online]. [Dostęp 06.12.2018]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001832.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Dz.U. 2018 poz. 1818. W: Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP [online]. [Dostęp 06.12.2018]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001818.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Dz.U. 2018 poz. 2152. W: Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP [online]. [Dostęp 06.12.2018]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002152.

ŚWIĄTEK BARYLSKA I. (red.) Relacje w organizacji: podręcznik menedżera, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. ISBN 978-83-8088-245-4.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018 poz. 1668. W: Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP [online]. [Dostęp 06.12.2018]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539. W: Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP [online]. [Dostęp 06.12.2018]. Dostępny w: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970850539.

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018 poz. 1669. W: Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP [online]. [Dostęp 06.12.2018]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669.

Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science wraz z dyscyplinami W: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [online]. [Dostęp 06.12.2018]. Dostępny w: https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20181105_Wykaz_czasopism_z_baz_Scopus_i_Web_of_Science_-_dyscypliny.pdf/1d025268-d7fb-f114-e5eb-6a6362b833ac.