Zarządzanie przez ocenianie. System ocen okresowych pracowników w bibliotece

Małgorzata Dąbrowicz

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z oceną pracowniczą w bibliotece, przeprowadzaną przy wykorzystaniu systemu ocen okresowych pracowników, z uwzględnieniem jego elementów i uwarunkowań. Ponadto zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania wyników procesu oceniania w praktyce zarządzania instytucją biblioteczną, szczególnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.


Słowa kluczowe


ocena pracownicza; ocena okresowa; system ocen okresowych pracowników; zarządzanie biblioteką; zarządzanie zasobami ludzkimi; polityka personalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BUDZIK, K. System ocen pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. W: Sagan, M., Sierzputowska, I. (red.). Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin, 2009. ISBN 9788376411187.

CHOMĄTOWSKA, B. Czynniki warunkujące użyteczność ocen pracowniczych. W: Listwan, T., Witkowski, S. (red.). Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne. Wrocław: Wydaw. Akad. Ekon. im. Oskara Langego, 2001, s. 112. ISSN 03248445.

CZUBASIEWICZ, H. Ocenianie pracowników. W: Czubasiewicz, H. (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydaw. Akad., 2001. ISBN 8391617319.

CZUBASIEWICZ, H. Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu. Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2005. ISBN 83-7326-269-5.

CZUBASIEWICZ, H. Role systemu ocen okresowych w praktyce zarządzania polskimi organizacjami – mity i rzeczywistość. W: Janowska, Z., Cewińska, J., Wojtaszczyk, K. (red.). Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódz., 2005. ISBN 8371718438.

JUCHNOWICZ, M., SMYK, E. Ocena pracy i pracowników. W: Sajkiewicz, A. (red.). Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika. Warszawa: Wydaw. Poltext, 2000. ISBN 8386890770.

JURKOWSKI, R. Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego prawne aspekty. Warszawa: Dom Wydaw. ABC, 2000. ISBN 838728680X.

KMIOTEK, K., LEWICKA, D., WZIĄTEK-STAŚKO, A. System ocen pracowniczych jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego. W: Lachiewicz, S. (red.). Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz., 2007. ISBN 9788372832146.

KOPEĆ, J. Ocenianie pracowników. W: Szałkowski, A. (red.). Wprowadzenie do zarządzania personelem. Kraków: Wydaw. Akad. Ekon., 2000. ISBN 8375520429.

KORACH, R. Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika. Gliwice: Wydaw. Helion, 2009. ISBN 9788324621866.

KUBÓW, S. Okresowe ocenianie pracowników biblioteki. W: Kamińska, J., ŻOŁĘDOWSKA, B. (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP, 2008. ISBN 9788389316974.

LEWICKA, D. Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki. Warszawa: Wydaw. Profesjonalne PWN, 2010. ISBN 9788301162610.

LUDWICZYŃSKI, A. Ocenianie pracowników. W: Król, H., Ludwiczyński, A. (red.). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2006. ISBN 9788301148133.

ŁUCEWICZ, J. Ocenianie pracowników. W: Listwan, T. (red.). Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2004. ISBN 8373873481.

MOCZYDŁOWSKA, J. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Warszawa: Difin, 2010. ISBN 9788372519436.

OLEKSYN, T. Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Ofic. Ekon., 2006. ISBN 8374840064.

POCZTOWSKI, A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Kraków: Antykwa, 1998. ISBN 8387493457.

RAPACKA, M., MRZYGŁÓD, J., ROSTKOWSKI, T. System ocen okresowych pracowników. W: Rostkowski, T. (red.). Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin, 2004. ISBN 8372514453.

SIDOR-RZĄDKOWSKA, M. Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Kraków: Ofic. Wydaw., 2003. ISBN 83-88597-83-3.

STALEWSKI, T. Ocena pracowników. W: Stalewski, T., Ziobro, E. (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zagadnienia wybrane. Wrocław: Ofic. Wydaw. Politech. Wroc., 1995. ISBN 8370851940.