Czy bibliotece potrzebny jest system oceny pracownika?

Aneta Stańczak-Gąsiewska

Abstrakt


Jednym z podstawowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi jest ocena pracowników. Profesjonalnie przeprowadzony system oceny pracowników służy przede wszystkim kompleksowej ocenie zatrudnionych osób pod kątem realizacji celów zaplanowanych przez organizację. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia roli, jaką pełni system oceny pracowniczej w bibliotekach.


Słowa kluczowe


bibliotekarze; kompetencje; kwalifikacje; system oceny pracowników; wynagrodzenie; zarządzanie zasobami ludzkimi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GADACZ, N. Płace po ocenie. Personel i Zarządzanie 2007, nr 3, s. 41. ISSN 1641-0793.

GOLAT, R. Zasady ustalania wynagrodzeń pracowników bibliotek publicznych. Bibliotekarz 2016, nr 6, s. 35–37. ISSN 0208-4333.

Kompetencja. W: Wikipedia [online]. [Dostęp 15.03.2019]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompetencja.

MAJEWSKA, M. Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych [online]. 2004, s. 4. [Dostęp 15.03.2019]. Dostępny w: http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dokumenty/jarocin6.pdf.

Ocena pracowników. W: Wikipedia [online]. [Dostęp 15.03.2019]. Dostępny w:. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocena_pracownik%C3%B3w.

POCZTOWSKI, A. Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody. Wyd. II. Warszawa: PWE, 2007, s. 225. ISBN 83-208-1662-9.

Poznaj zarobki na stanowisku bibliotekarz. W: Pracuj.pl [online]. [Dostęp 15.03.2019]. Dostępny w: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/edukacja-szkolenia/bibliotekarz.

PRZYGOCKA-HARASZCZAK, K. Feedback - takie proste, że aż trudne. W: KontekstHR [online]. [Dostęp 15.03.2019]. Dostępny w: https://konteksthr.pl/feedback-takie-proste-ze-az-trudne/.

ROSTKOWSKI, T. (red.). Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin, 2004, s. 118. ISBN 83-7251-445-3.

SENDECKA, J., SIERPOWSKI, M. Wiedza, kompetencje, zaangażowanie: wartości determinujące rozwój bibliotekarza. W: Piestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka J. (red.). Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego [online]. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 324. [Dostęp 15.03.2019] Dostępny w: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/21343?show=full.

SIDOR-RZĄDKOWSKA, M. Kompetencyjne systemy ocen pracowników: przygotowanie, wdrożenie i integrowanie z innymi systemami ZZL. Kraków: Wolters Kluwer, 2006, s. 15. ISBN 83-748-4037-4.

WOJCIECHOWSKI, J. Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa: SBP, 2010, s. 149–186. ISBN 978-83-61464-38-9.

ZYCH, B. Matryca oceny kompetencji. W: HRstandard.pl [online]. [Dostęp 15.03.2019]. Dostępny w: https://hrstandard.pl/2010/03/18/matryca-oceny-kompetencji/.

ŻMIGRODZKA, K. Biblioteka akademicka wsparciem gospodarki opartej na wiedzy. Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej [online] 2014, nr 3, s. 393–409. [Dostęp 15.03.2019]. ISSN 1899-6515. Dostępny w: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/14678/Zmigrodzka_Kinga_tekst.pdf.