Systemy oceny pracowników w bibliotekach akademickich w Stanach Zjednoczonych – relacja z badań ogólnokrajowych

Lidia Derfert-Wolf

Abstrakt


W artykule omówiono ogólnokrajowe badanie ankietowe dotyczące systemów oceny pracowników wykorzystywanych w bibliotekach akademickich w Stanach Zjednoczonych, przeprowadzone w 2013 r. i opisane w publikacji z 2018 r. w „College & Research Libraries”. Badaniem objęto populację liczącą 1824 biblioteki szkół wyższych, oferujących co najmniej czteroletnie studia, z czego uzyskano 622 ankiety wypełnione w całości lub częściowo. Celem pracy było przedstawienie aktualnego stanu oraz efektywności systemów oceny pracowników.


Słowa kluczowe


ocena pracowników; biblioteki akademickie; Stany Zjednoczone

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Association of College & Research Libraries. ACRL Proficiencies for Assessment Librarians and Coordinators [online]. 2017. [Dostęp 22.03.2019]. Dostępny w: http://www.ala.org/acrl/standards/assessment_proficiencies.

BARTOSIK, M. PRZENIOSŁO, P. Model 360 stopni. W: Encyklopedia Zarządzania [online]. [Dostęp 22.03.2019]. Dostępny w: https://mfiles.pl/pl/index.php/Model_360_stopni.

JENKINS, B. W. Performance Appraisal in Academic Libraries.. Chicago,IL.: Association of College and Research Libraries, 1990. CLIP Note, 12.

Performance Management. Writing Performance Assessments and Goals [online] 2014. [Dostęp 22.03.2019]. Dostępny w: http://www.uflib.ufl.edu/pers/training/documents/assessmentsgoals2014uflib.pdf.

STILLING, G. E. S., BYRD, A. S., MAZZA, E. R., BERGMAN, S. M. Still a Deadly Disease? Performance Appraisal Systems in Academic Libraries in the United States. College & Research Libraries [online]. 2018, Vol. 79, No 3. [Dostęp 22.03.2019]. Dostępny w: https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16690/18648.

Tenure. W: Wikipedia: wolna encyklopedia [online]. 22.09.2018. [Dostęp 22.03.2019]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tenure.