Czytelnictwo dzieci i młodzieży szkolnej. Studium przypadku

Joanna Para

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie wyników ankiety dotyczącej bibliotek szkolnych i czytelnictwa, przeprowadzonej w wybranych szkołach gminy Kobierzyce. W ankiecie zostały poruszone zagadnienia dotyczące m.in. preferencji czytelniczych, księgozbiorów, poziomu czytelnictwa, funkcji oraz znaczenia biblioteki dla uczniów.


Słowa kluczowe


biblioteka szkolna; czytelnictwo wśród młodzieży; czytelnik; badanie czytelnictwa; stan czytelnictwa; preferencje czytelnicze; zarządzanie biblioteką

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BUDYŃSKA, B., JEZIERSKA, M. Stan bibliotek w Polsce objętych badaniem Głównego Urzędu Sta-tystycznego. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2015. [online]. [Dostęp 14.04.2019]. Dostępny w: www.bn.org.pl/download/document/1485941521.pdf.

KORYŚ, I, KOPEĆ, J., ZASACKA, Z. CHYMKOWSKI, R. Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku. [online]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2017. [Dostęp 14.04.2019]. Dostępny w: www.bn.org.pl/download/document/1492678784.pdf.

ZASACKA, Z. Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2013. ISBN 9788361693666.