Korzystanie przez biblioteki i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną z utworów chronionych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Edyta Konopczyńska

Abstrakt


Biblioteki realizują misję społeczną nałożoną na nie przez Ustawę o bibliotekach. W ramach tej misji organizują nieodpłatne pokazy filmowe, za które organizacje zbiorowego zarządzania oczekują wynagrodzenia. W artykule autorka wyjaśnia zasady odprowadzania wynagrodzeń od podmiotów prowadzących działalność kulturalną i instytucji oświatowych oraz przybliża ramy prawne działania umowy licencyjnej o nazwie Parasol licencyjny®.


Słowa kluczowe


prawo autorskie; ustawa o bibliotekach; parasol; licencyjny; dozwolony użytek prywatny; dozwolony użytek publiczny; organizacje zbiorowego zarządzania

Pełny tekst:

PDF