Biblioteka uniwersytecka, czyli miejska

Maria Małgorzata Maczkowska, Beata Starosta

Słowa kluczowe


biblioteka akademicka; biblioteka publiczna; zawód bibliotekarza; Macedonia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


MACZKOWSKA, M. M. Biblioteki monasterskie w Macedonii i digitalizacja zbiorów bibliotecznych. Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia [online]. 2011, nr 10, s. 331–334. [Dostęp 30.05.2019]. Do-stępny w: http://bibliotekarze.kbw.wroc.pl/10-iii-wroclawskie-spotkania-bibliotekarzy.

MACZKOWSKA, M. Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Bitoli i komputeryzacja bibliotek w Mace-donii. W: Biblioteki publiczne w służbie regionu: materiały pokonferencyjne [online]. Wrocław: Dolnoślą-ska Biblioteka Publiczna, 2008, s. 57–63. [Dostęp 30.05.2019]. Dostępny w: http://jbc.jelenia-gora.pl/Content/2419/bibl_reg.pdf.

MACZKOWSKA, M. M. Implementacja systemu COBISS w bibliotekach bałkańskich. Studia o Książce i Informacji 2016, nr 35, s. 81–102. ISSN 0239-6661.

MACZKOWSKA, M. M. Perspektywy rozwoju Uniwersytetu w Bitoli i jego bibliotek. Z Problemów Biblio-tek Naukowych Wrocławia [online]. 2014, nr 11, s. 247–259. [Dostęp 30.05.2019]. Dostępny w: http://bibliotekarze.kbw.wroc.pl/11-iv-wroclawskie-spotkania-bibliotekarzy.

MACZKOWSKA, M. M. Projekty biblioteczne i ich realizacja w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bitoli. Z Pro-blemów Bibliotek Naukowych Wrocławia[online]. 2010, nr 8, s. 139–154. [Dostęp 30.05.2019]. Dostępny w: http://bibliotekarze.kbw.wroc.pl/8-ii-wroclawskie-spotkania-bibliotekarzy-polonijnych.

MACZKOWSKA, M. M. Wielofunkcyjność Biblioteki Uniwersyteckiej w Bitoli. Z Problemów Bibliotek Na-ukowych Wrocławia[online]. 2008, nr 6, s. 103–109. [Dostęp 30.05.2019]. Dostępny w: http://bibliotekarze.kbw.wroc.pl/6-wroclawskie-spotkania-bibliotekarzy-polonijnych.