Bibliotekarz na wagę złota

Magdalena Rowińska

Abstrakt


Zautomatyzowana biblioteka nie może prawidłowo funkcjonować bez bibliotekarza systemowego odpowiadającego za sprawne działanie systemu. Technologiczny rozwój biblioteki jest uzależniony od sprawnej współpracy informatyka i bibliotekarza. W bibliotece współtworzącej katalog centralny bibliotekarz systemowy ma dodatkowe zadania – jego praca nie ogranicza się do macierzystej biblioteki, ale odbywa się także na płaszczyźnie krajowej, a za pośrednictwem NUKAT-u współtworzy jakość światowego obiegu informacji. W artykule podjęto próby ustalenia kompetencji bibliotekarza systemowego gwarantujących sukces we współpracy z NUKAT-em.


Słowa kluczowe


bibliotekarz systemowy; NUKAT; współkatalogowanie; osoba odpowiedzialna za współpracę; katalog centralny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


JÓŹWIAK, M. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do opracowania zbiorów i współtworzenia katalogu centralnego NUKAT. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015. [online]. [Dostęp 24.05.2019]. Dostępny w: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/71564/05_Monika_Jozwiak.pdf

PALUSZKIEWICZ, A. Prace wybrane. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2008. ISBN 9788389316905

PRACZYK-JĘDRZEJCZAK, M. Biblioteka Uniwersytecka w NUKat, NUKat w Bibliotece Uniwersyteckiej. Biblioteka 10 (19), 191-199S. [online]. [Dostęp 28.05.2019]. Dostępny w: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Biblioteka/Biblioteka-r2006-t10_(19)/Biblioteka-r2006-t10_(19)-s191-199/Biblioteka-r2006-t10_(19)-s191-199.pdf

SMENTEK, D. „Jak dobrze, że jesteś”, czyli bibliotekarz systemowy oczami producenta oprogramowania. Biuletyn EBIB, 2.2006(72). [online]. [Dostęp 30.05.2019]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2006/72/smentek.php

STASZEWSKA, B., WALENTA B. Bibliotekarz (348202). Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2006. ISBN 83-7204-503-8 [44]

Strona domowa Centrum NUKAT [online]. [Dostęp 02.06.2019]. Dostępny w: https://centrum.nukat.edu.pl/pl

WIELEK-KONOPKA, M. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”. Realizacja projektu w Bibliotece Jagiellońskiej. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, R. LXII 2012. [online]. [Dostęp 27.05.2019]. Dostępny w: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/278121/edition/266216/content?&ref=struct&action=ChangeMetaLangAction〈=pl