Prostota, jakość i widoczność jako kluczowe czynniki budowy systemu SINUS

Marzena Błaszczyńska, Karolina Bohdanowicz, Natalia Weronika Jeszke, Tomasz Parkoła

Abstrakt


Uniwersytety oraz placówki naukowe w Polsce wykorzystują biblioteki cyfrowe, repozytoria cyfrowe, bazy bibliograficzne oraz systemy informacji naukowej do promowania swoich osiągnięć badawczych. Jednym z trendów rozwojowych w tym zakresie jest próba konsolidacji rozwiązań i uruchomienia zintegrowanego środowiska promocji zasobów naukowych. W tym kontekście w roku 2015 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe rozpoczęło współpracę z Biblioteką Politechniki Poznańskiej. Głównym celem tej współpracy była optymalizacja procesów zarządzania dorobkiem naukowych Politechniki Poznańskiej. W efekcie docelowe rozwiązanie miało zastąpić istniejące systemy działające już w bibliotece, zapewnić kompleksową informację dla użytkowników końcowych, zautomatyzować pracę związaną z gromadzeniem i udostępnianiem zasobów oraz dostarczyć mechanizmy elastycznego eksportu danych. W ramach przeprowadzonych prac wykonana została dogłębna analiza istniejących rozwiązań w zakresie oprogramowania. W rezultacie zdecydowano się na opracowanie nowego systemu dostosowanego do potrzeb Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Warto podkreślić, że prace projektowe i rozwojowe polegały na dostarczeniu systemu prostego w obsłudze, z wbudowanymi funkcjami poprawiającymi/zapewniającymi jakość dostarczanych danych oraz systemu dobrze widocznego w wyszukiwarkach internetowych. Po czterech latach pracy nad systemem SINUS uważamy, że szczegółowa analiza potrzeb, elastyczne rozwiązania oraz prostota, jakość i widoczność prac naukowych są najważniejszymi czynnikami sukcesu przy budowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie promocji i dostępu do dorobku naukowego pracowników uczelni.

Słowa kluczowe


otwarte repozytoria; biblioteki cyfrowe; systemy informacji naukowej; Current Research Information System (CRIS)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


SMITH, M., BARTON, M., BASS, M., BRANSCHOFSKY, M., McCLELLAN, G., STUVE, D., TANSLEY, R., WALKER, J. DSpace: An Open Source Dynamic Digital Repository. D-Lib Magazine [online]. 2003, Vol. 9, nr 1. [Dostęp 22.07.2019]. ISSN 1082-9873. Dostępny w: http://www.dlib.org/dlib/january03/smith/01smith.html.

TANSLEY, R., BASS, M., STUVE, D., BRANSCHOFSKY, M., CHUDNOV, D., McCLELLAN, G., SMITH, M. The DSpace institutional digital repository system: current functionality. W: 2003 Joint Conference on Digital Libraries. Proceedings [online]. IEEE, 20 June 2003. [Dostęp 22.07.2019]. ISBN 0-7695-1939-3. Dostępny w: https://ieeexplore.ieee.org/document/1204846.

BEAZLEY, M. Eprints Institutional Repository Software: A Review. Partnership: the Canadian Journal of Library and Information Practice and Research [online]. 2010, Vol. 5, nr 2. ISSN 1911-9593. Dostępny w: https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/1234/1874.

ROSA, C.A., CRAVEIRO, O., DOMINGUES, P. Open Source Software for Digital Preservation Repositories: a Survey. W: International Journal of Computer Science & Engineering Survey (IJCSES) [online]. 2017, Vol. 8, nr 3. [Dostęp 22.07.2019]. ISSN 0976-2760. Dostępny w: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.06336.pdf.