Sprawozdanie z I Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych Łódź, 12–14.06.2019 r.

Marta Dziewanowska-Pachowska

Słowa kluczowe


academic libraries; librarians; congresses; conferences

Pełny tekst:

PDF