Bibliotekarz systemowy – kto to w ogóle jest?

Marcin Mystkowski

Abstrakt


Autor artykułu przedstawia swoje dziewięcioletnie doświadczenia przy wdrażaniu systemów bibliotecznych. Dziś odchodzi już pokolenie pionierów komputeryzacji bibliotek w Polsce. Ich działalność pozwoliła relatywnie niewysokim kosztem zbudować skomputeryzowane środowisko pracy. Jednak ograniczone środki spowodowały, że wdrożone instalacje są niejednokrotnie bardzo specyficzne i ich próba zastąpienia przez systemy zintegrowane natrafia na szereg trudności lub wręcz na opór. Rolą bibliotekarza systemowego jest zrozumienie, że biblioteka musi zmienić swoją organizację pracy, by wykorzystać obecnie produkowane systemy optymalnie, i przekonanie o tym innych. Powinien też uczestniczyć w procesie transferu danych, a przede wszystkim zadbać o usuwanie niespójności i standaryzację. Rola bibliotekarza systemowego wymaga pełnego etatu w bibliotece.


Słowa kluczowe


bibliotekarze systemowi; komputeryzacja bibliotek; zintegrowane systemy biblioteczne

Pełny tekst:

PDF