Mobilnie od zaplecza Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Katarzyna Falow, Elżbieta Kraszewska

Abstrakt


Pojawiające się nieustannie nowe technologie stwarzają bibliotekom wiele możliwości, nie tylko w obszarze lepszego świadczenia usług bibliotecznych, ale też samej pracy bibliotekarzy. W artykule pokazano, w jaki sposób powszechnie już dziś użytkowany smartfon znalazł zastosowanie do zbierania statystyk dotyczących księgozbioru udostępnianego w wolnym dostępie w czytelniach Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (BG GUMed). Przedstawiono także przykłady analiz pozyskanych tą drogą danych oraz omówiono, jak efektywnie można te analizy wykorzystać w polityce kształtowania i organizowania księgozbiorów.


Słowa kluczowe


biblioteki szkół wyższych; usługi biblioteczne; zbiory; statystyka biblioteczna; analizy; urządzenie mobilne; aplikacje mobilne; smartfony

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GMITEREK, G., KOTUŁA, S.D. Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP, 2017. ISBN 978-83-64203-84-8.

JAROS, M. Urządzenia mobilne. Zagrożenie czy nowe otwarcie? Biuletyn EBIB [online]. 2015, nr 9(162). [Dostęp 10.09.2019]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/392.

KOŁODZIEJCZYK, E. Kody QR i rzeczywistość rozszerzona (AR) – przykłady nowych rozwiązań technologicznych w bibliotekach szkół wyższych. Biuletyn EBIB [online]. 2013, nr 8 (144). [Dostęp 9.09.2019]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/86.

MILEWSKA, A., RUTKOWSKI D. Z-MOBIL-izowany bibliotekarz – o zaletach wyposażenia pracow-ników w urządzenia mobilne – referat wygłoszony podczas XXXVI Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych: Biblioteki medyczne wobec współczesnych wyzwań: otwarta nauka – otwarta prze-strzeń. Lublin, 17–19 września 2018.

Rzeczywistość rozszerzona. W: Wikipedia – wolna encyklopedia [online]. [Dostęp 10.09.2019]. Do-stępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywisto%C5%9B%C4%87_rozszerzona.