Rozbudowa bazy artykułów z czasopism polskich i zagranicznych w katalogu Biblioteki CIOP-PIB

Aneta Stańczak-Gąsiewska

Abstrakt


W opracowaniu omówiono zasady i metody rozbudowy bazy artykułów katalogu Biblioteki CIOP-PIB. Opisy artykułów z czasopism polskich i zagranicznych, wprowadzone do bazy w zintegrowanym systemie komputerowym Aleph, są cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych oraz innych użytkowników poszukujących najnowszych informacji z szeroko pojętej tematyki bezpieczeństwa pracy.


Słowa kluczowe


Aleph (Exlibris); baza artykułów; czasopisma naukowe; katalogi biblioteczne; Primo; Biblioteka CIOP-PIB; Biblioteka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


JANOWSKA, M. Opis bibliograficzny artykułów : (interpretacja postanowień PN-N-01152). Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1997. ISBN 83-7009-204-7.

WOŹNIAK-KASPEREK, J. Podstawy budowy tezaurusa: poradnik [online]. Warszawa: Wydaw. SBP, 2005. [Dostęp 10.10.2019]. Dostępny w: http://bbc.uw.edu.pl/publication/13. ISBN 83-89316-53-6.

MŁODZKA-STYBEL, A., KOZYRA, E., RUSZECKA, I., BULIŃSKA, J., POŹNIAK, M. Doskonalenie funkcjonalności systemu informacji naukowo-technicznej z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii (Baza ALEPH-CIOP-PIB) – pkt. kontr. 2. Rozbudowa bazy artykułów z czasopism, zwiększenie funkcjonalności udostępniania i popularyzacji systemu informacji naukowo-technicznej z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii (ALEPH-CIOP-PIB). Warszawa: CIOP-PIB [Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy], 2015.

PRZYBYSZ, M. Opracowanie artykułów z gazet i tygodników polskich w Bibliotece Narodowej. Rocznik Biblioteki Narodowej 2017, t. 48, s. 129. ISSN 1689-3182.

WOŹNIAK-KASPEREK, J. Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym. Warszawa: Wy-daw. SBP, 2011. ISBN 978-83-61464-96-9.