Kierunek nieużytkownik

Wiesława Budrowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żynda

Abstrakt


Artykuł dotyczy zrealizowanego w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu badania ankietowego nieużytkowników[1]. Przedstawia cel, metodologię i przebieg badania oraz wskazuje wybrane wyniki, wnioski i rekomendacje[2].

[1] Badanie nosiło nazwę: „Z biblioteką czy bez? Badanie zwyczajów czytelniczych nauczycieli”.

[2] Planowane jest opublikowanie Raportu z badań w wersji elektronicznej.


Słowa kluczowe


nieużytkownicy bibliotek; biblioteki pedagogiczne; nieaktywni użytkownicy; nauczyciele; aktywność czytelnicza; powody niekorzystania z bibliotek; badania ankietowe; Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GĄDECKI, J., KNAŚ, P. (red.). Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych [onli-ne]. Kraków: Wydaw. MIK, [2016]. [Dostęp 19.09.2019]. ISBN 978-83-61406-18-1. Dostępny w: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/74254/zdrodowska_et-al_biblioteka_krakow_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

BIBLIOTEKI publiczne: opinie, korzystanie, potrzeby. Badanie mieszkańców terenów wiejskich i ma-łych miast do 20 tys. mieszkańców [raport] [online]. Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2018. [Dostęp 19.09.2019]. Dostępny w: http://stare.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/Mieszkancy_wsi_i_uzytkownicy_bibliotek.pdf.

FERNÁNDEZ-ARDÈVOL, M., FERRAN-FERRER, N., NIETO-ARROYO, J., FENOLL, C. The public library as seen by the non-users [online]. [Dostęp 19.09.2019]. Dostępny w: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2018/may/19.pdf.

FLETCHER, D.E. Reaching the Elusive Library Non-Users [online]. [Dostęp 19.09.2019]. Dostępny w: http://www.infotoday.com/mls/nov16/Fletcher--Reaching-the-Elusive-Library-Non-Users.shtml.

HENZLER, M. Kim są nieużytkownicy bibliotek? Jak ich przyciągnąć do biblioteki?. W: SlideShare [online]. Published on Aug 13, 2015. [Dostęp 19.09.2019]. Dostępny w: https://www.slideshare.net/FRSI/kim-s-nieuytkownicy-bibliotek-jak-ich-przycign-marta-henzler.

Non-Users of the Library. W: Guelph Library Project [online]. [Dostęp 19.09.2019]. Dostępny w: http://guelphlibraryproject.ca/non-users/.

KĘDZIERSKA, E., ZAWAŁKIEWICZ, A. Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników: po-radnik dla bibliotekarzy. Wyd. 2 popr. i uzup. W: AFB Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Materiały [online]. [Warszawa]: SBP, 2018. [Dostęp 19.09.2019]. Dostępny w: http://pliki.sbp.pl/afb/jak-przeprowadzic-badania-satysfakcji.pdf.

KRASOWSKA-IGRAS, M. Daily Innovators and Daily Educators in the Libraries [online]. [Dostęp 19.09.2019]. Dostępny w: https://tiny.pl/tj3wv.

High Life Highland. Library Non-User Survey [online]. [Dostęp 19.09.2019]. Dostępny w: https://www.surveygizmo.com/s3/3540253/Library-NonUserSurvey.

Big Sky Libraries. Library User and Non-User Survey 2018 [online]. [Dostęp 19.09.2019]. Dostępny w: https://www.surveymonkey.com/r/Library_User_Non_User_Survey.

LISSOWSKI, G., HAMAN, J., JASIŃSKI, M. Podstawy statystyki dla socjologów. T. 3, Wnioskowanie statystyczne. Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar, 2011. ISBN 978-83-7383-566-5.

SRIDHAR, M.S. Non-Use and Non-Users of Libraries [online]. [Dostęp 19.09.2019]. Dostępny w: http://eprints.rclis.org/9375/1/J34_nonusers.pdf.

2013 Survey of Non-Library Users. W: Maribyrnong City Council [online]. [Dostęp 19.09.2019]. Do-stępny w: http://www.michelledennis.com.au/surveys/maribyrnong/maribyrnongnusurvey.htm.

SWAILS, M. Non-user Perceptions of Community College Library Service Quality [online]. [Dostęp 19.09.2019]. Dostępny w: https://esirc.emporia.edu/bitstream/handle/123456789/3588/Mark%20Swails.pdf?sequence=1.

TRZPIOT, G. Rozważania o p-value. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekono-micznego w Katowicach 2016, nr 304, s. 58–67. ISSN 2083 8611.

WPLC User / Non-User Research Program. W: Wisconsin Public Library Consortium [online]. [Dostęp 19.09.2019]. Dostępny w: https://www.wplc.info/researchprogram.