Sieci bibliotek – znane pojęcie, nowe znaczenie

Anna Miodyńska

Abstrakt


Słowo „sieć”, w odniesieniu do bibliotek, kojarzy się przede wszystkim z siecią biblioteczną zdefiniowaną w ustawie o bibliotekach. W projekcie „Nie siedź – sieciuj! Wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych” chcemy poszerzyć pojęcie sieciowania, wprowadzając narzędzia wzbogacające, a nie zastępujące dotychczasowe działania bibliotek w tym zakresie. Szukamy wspólnie z bibliotekarzami odpowiedzi na pytanie: czy sieciowanie jest szansą na rozwój kompetencji pracowników bibliotek oraz na poprawę jakości usług bibliotecznych, czy jedynie stanowi kolejną modę projektową jak swego czasu wymiana dobrych praktyk czy współpraca międzysektorowa?


Słowa kluczowe


wzajemne wsparcie; struktury poziome; sieciowanie; sieci biblioteczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Effective networks for improvement. Developing and managing effective networks to support quality improvement in healthcare [online]. London: the Health Foundation, 2014. [Dostęp 8.11.2019]. Dostępny w: https://www.health.org.uk/sites/default/files/EffectiveNetworksForImprovement.pdf.

MAZGAL, A. Sieciowanie: idea i mitologia. W: NGO.PL Portal Organizacji Samorządowych [online]. 23 stycznia 2010. [Dostęp 8.11.2019]. Dostępny w: https://publicystyka.ngo.pl/sieciowanie-idea-i-mitologia.

OLEJNICZAK, W., DZIURZŃSKA, A. i in. Zespół – kultura – projekt. Szczecin: Wydaw. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 2009. ISBN 8385809341, 9788385809340.