Wykorzystanie modułu gromadzenia systemu VTLS/Virtua w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego

Aurelia Krzemińska

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie modułu gromadzenia systemu VTLS/Virtua oraz jego wykorzystania w codziennej pracy Oddziału Gromadzenia w Bibliotece UG. Omówiono m.in. tworzenie zamówień dla zakupu, rejestrację wpływów oraz możliwość wprowadzenia faktur korygujących. Określono korzyści wynikające z wdrożenia modułu, ale i jego niedoskonałości. Materiał został przygotowany w oparciu o doświadczenia pracowników Oddziału Gromadzenia BUG zebrane w latach 2011–2012. Pracę podsumowuje krótkie sprawozdanie z warsztatów dotyczących modułu gromadzenia, zorganizowanych przez Biblio- tekę UG w kwietniu 2012 r.


Słowa kluczowe


komputeryzacja gromadzenia; gromadzenie zbiorów; system VTLS/Virtua; szkolenia bibliotekarzy

Pełny tekst:

PDF