EBIB – opinie czytelników i co dalej? Podsumowanie jubileuszowego zjazdu Stowarzyszenia EBIB

Marzena Marcinek, Iwona Sójkowska

Abstrakt


Artykuł przedstawia plany rozwoju Stowarzyszenia EBIB nakreślone podczas jubileuszowego zjazdu członków stowarzyszenia w Ślesinie we wrześniu 2019 r. na podstawie analizy danych statystycznych i wyników ankiety dotyczącej oceny aktualnej oferty EBIB-u oraz oczekiwań czytelników wobec portalu.  Badanie ankietowe zrealizowano wiosną 2019 r. Jego wyniki wykorzystano również do zaprezentowania 20-letniej działalności EBIB-u na I Kongresie Bibliotek Szkół Wyższych w Łodzi.


Słowa kluczowe


Stowarzyszenie EBIB; jubileusze; badania ankietowe; czytelnictwo, „Biuletyn EBIB”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


MARCINEK, M., SÓJKOWSKA, I. EBIB – stara miłość nie rdzewieje. W: Sójkowska, I., Derfert-Wolf, L. (red.). I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź, 12–14 czerwca 2019 [online]. Stowarzyszenie EBIB, 2019. [Dostęp 10.12.2019]. Materiały Konferencyjne EBIB, nr 26. ISBN 9788363458096. Do-stępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/729.