Problem alkoholowy — uzależnienie i współuzależnienie. Projekt „Biblioteka — Informacja — Terapia” w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku

Ewa Kołomecka

Abstrakt


Omówiono działania podjęte w ramach projektu „Biblioteka — Informacja — Terapia”, adresowanego do środowisk z problemem alkoholowym. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2011 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Białostockim Odziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Podstawowe kierunki projektu to: spotkania z terapeutami, zakup specjalistycznej literatury, informacja o możliwościach uzyskania pomocy instytucjonalnej. W spotkaniach organizowanych w filiach Książnicy Podlaskiej uczestniczą współuzależnieni członkowie rodzin z problemem alkoholowym, niepijący alkoholicy, inne osoby zainteresowane problematyką. W ciągu dwóch lat odbyło się 25 spotkań, w których brało udział 427 osób. Dla słuchaczy wykładów najbardziej istotne okazały się: wiedza, możliwość dzielenia się problemami, nawiązanie kontaktu z terapeutą uzależnień. Bibliotekarze wskazywali przydatną literaturę (zakupiono ponad 120 woluminów książek), nawiązywali kontakty z klubami abstynentów, opracowywali materiały informacyjne. Podsumowując dwa lata działań w ramach projektu, uznano go za pożyteczny i potrzebny.


Słowa kluczowe


alkoholizm; terapia; Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; uzależnienie; współuzależnienie; projekty edukacyjne

Pełny tekst:

PDF