Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy jako przykład komunikacji zewnętrznej

Małgorzata Kuziela

Abstrakt


W artykule podjęto próbę zilustrowania modelu komunikacji zewnętrznej na przykładzie konferencji Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Konstrukcja artykułu powiela model komunikacji, dzieląc tekst na elementy charakterystyczne dla schematu: nadawca, komunikat, kanał komunikacji, odbiorca, efekt i sprzężenie zwrotne. Każdy z wymienionych składników jest wypełniony treścią dotyczącą przygotowania i realizacji konferencji.


Słowa kluczowe


komunikacja zewnętrzna; model komunikacji; kanały komunikacji; media społecznościowe; konferencje; Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (WSB)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOLEK, J. Efektywne wykorzystywanie klasycznych i nowoczesnych narzędzi komunikacji wewnętrznej przez przedsiębiorstwo [on-line]. [Dostęp 10.08.2013]. Warszawa 2012. Dostępny w World Wide Web: http://wsp.pl/file/1057_882983922.pdf.

JASIUKIEWICZ, M. Niektóre problemy z komunikacją. W: WIEDZAinfo.pl — Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny [on-line]. [Dostęp 10.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://goo.gl/h40oIY .

Memgenerator [on-line]. [Dostęp 10.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://goo.gl/6ffvdg.

Public relations. W: Ekonomicznie.pl [on-line]. [Dostęp 10.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://goo.gl/hQlRFy.

Społeczeństwo informacyjne. W: Wikipedia — wolna encyklopedia [on-line]. [Dostęp 10.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://goo.gl/WqGlqC.