Biblio — nowa nowa forma komunikacji

Milena Śliwińska

Abstrakt


Artykuł jest próbą charakterystyki grupy dyskusyjnej Biblio — skupiającej bibliotekarzy i środowiska związane z książką.

Założona na Facebooku platforma wymiany myśli jest rozpatrywana jako nowe medium komunikacyjne. W artykule przedstawione zostały tematy poruszane na tablicy grupy oraz podano ich przykłady. Ponadto zaznaczono rolę dziennikarstwa obywatelskiego oraz nowych nowych mediów w procesie komunikacji.


Słowa kluczowe


Biblio; listy dyskusyjne; Facebook; dziennikarstwo obywatelskie; nowe nowe media; komunikacja; bibliotekoznawstwo; bibliotekarstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblio [on-line]. [Dostęp 12.08.2013–29.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/groups/156127044423517/.

LEVISON, P. Nowe nowe media. Kraków: Wydaw. WAM, 2010. ISBN 978-83-7505-638-9.