Biblioteka szkolna czy publiczna?

Elżbieta Kowalewska

Abstrakt


W artykule, omówiono zasady współpracy Gimnazjum nr 40 we Wrocławiu z filią Miejskiej Bi­blioteki Publicznej, której siedziba znajduje się na terenie szkoły, Autorka zaprezentowała wspólnie organi­zowane działania, oraz spróbowała ocenić jakość usług świadczonych przez bibliotekę publiczną, na rzecz szkoły.


Słowa kluczowe


Gimnazjum nr 40; Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu; konkursy biblioteczne; wy­stawy; współpraca bibliotek

Pełny tekst:

PDF