Ocena i charakterystyka zawodu bibliotekarza w uczelniach niepublicznych na podstawie badań ankietowych

Paweł Pioterek, Janina Przybysz

Abstrakt


Artykuł przedstawia wyniki ankiety rozesłanej drogą elektroniczną do bibliotek uczelni niepublicznych, znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pytania dotyczyły bibliotekarzy, ich wykształcenia, stażu pracy w zawodzie, znajomości języków obcych oraz ich oczekiwań i planów. Szczególnie zwrócono uwagę na odpowiedzi dotyczące zadowolenia i niezadowolenia z wykonywanej pracy. Warto zaznaczyć, że w artykule autorzy po raz pierwszy podejmują próbę scharakteryzowania pracowników bibliotek uczelni niepaństwowych, ilustrując wnioski uzyskanymi wynikami.


Słowa kluczowe


badania ankietowe; zawód bibliotekarza; biblioteki uczelni niepublicznych;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce [on-line]. [Dostęp 30.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/.

Dane statystyczne o szkolnictwie wyższym. W: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line]. [Dostęp 30.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym.

KLIMCZAK-ZIÓŁEK, J. Bibliotekarz jako zawód sfeminizowany. W: DACKO-PIKIEWICZ, Z., CHMIELARSKA, M. (red.) Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2006.

Wyższe szkolnictwo niepubliczne na rozdrożu? [on-line]. [Dostęp 30.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.krzasp.pl/files/Konferencja%20KRZaSP-Perspektywy.pdf.