Knotworking w bibliotekach uniwersyteckich: studium dwóch przypadków z Uniwersytetu Helsińskiego

Yrjö Engeström, Heli Kaatrakoski, Pälvi Kaiponen, Johanna Lahikainen, Anne Laitinen, Heli Myllys, Juhana Rantavuori, Kaisa Sinikara

Abstrakt


Bibliotekarze z bibliotek uniwersyteckich muszą sprostać ogromnym zmianom w swojej pracy. Zmiany te związane są m.in. z rozwojem Internetu, digitalizacją zasobów czy rosnącym użyciem nowych kanałów wyszukiwania informacji przez najważniejszych klientów biblioteki — naukowców. Bibliotekarze stają przed nowymi wyzwaniami: muszą rozwijać swoje kompetencje i stworzyć dla użytkowników innowacyjne modele usług bibliotecznych. W niniejszej pracy przedstawiamy projekt rozwojowy „Knotworking in the library” z Biblioteki Uniwersytetu Helsińskiego. Projekt ten korzysta z metody Change Laboratory, która wspomaga poprawę działalności instytucji i ułatwia wprowadzanie zmian w kulturze organizacyjnej. Proces rozpoczął się w Bibliotece Kampusu Viikki w latach 2009–2010 i rozprzestrzenił się na Bibliotekę Kampusu City Centre w latach 2010– 2011. Celem projektu było stworzenie nowego rodzaju współpracy między bibliotekami i grupami badawczymi w formie knotworkingu (połączenie angielskich słów knot — węzeł i networking — łączenie w sieć). Knotworking to system organizacji pracy ponad barierami oparty na wspólnym rozwiązywaniu problemów. Model knotworkingu zaprezentowany w niniejszej pracy stworzył praktyczne narzędzia wspomagające pracę wybranych grup badawczych w kwestiach związanych z zarządzaniem danymi.

Słowa kluczowe


kultura organizacyjna instytucji; innowacyjność usług; usługi biblioteczne; zarządzanie danymi w badaniach naukowych; system organizacji pracy; knotworking

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BROPHY, P. Communicating the library: Librarians and faculty in dialogue. Library Management 2007, nr 28, s. 515–523.

EARNSHAW, R.E., VINCE, J. A. Digital convergence: Libraries of the future. London: Springer, 2007.

ENGESTRÖM, Y. Learning by expanding. An activity theoretical approach to developmental research. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy, 1987.

ENGESTRÖM, Y. Activity theory as a framework for analyzing and redesigning work. Ergonomics 2000, nr 43 (7), s. 960–974.

ENGESTRÖM, Y. Putting Vygotsky to work: The Change Laboratory as an application of double stimulation. W: DANIELS, H., COLE, M., WERTESCH, J.V. (red.), The Cambridge companion to Vygotsky. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

ENGESTRÖM, Y. From design experiments to formative interventions. Theory and Psychology 2011, nr 21 (5).

ENGESTRÖM, Y., SANNINO, A. Volition and agency in organizations: An activity theoretical perspective. (W druku).

ENGESTRÖM, Y., ENGESTRÖM, R., VÄHÄAHO, T. When the center does not hold: the importance of knotworking. W: CHAIKLIN, S., HEDEGAARD, M., JENSEN, U.J. (red.) Activity theory and social practice. Aarhus: Aarhus University Press, 1999.

RADER, H. Managing academic and research libraries partnerships. Library Management 2002, nr 23, s. 187–191.