Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) na UMK

Bożena Bednarek-Michalska


Abstrakt


Autorka opisuje nowe inicjatywy edukacyjne powstające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ich zakres i rozwiązania technologiczne oraz zastosowane metody. Podkreśla nowe trendy, jakie pojawiają się w polskim szkolnictwie wyższym, zastosowania niestandardowych form przekazywania wiedzy i rozwiązań prawnych, otwierania zasobów wytwarzanych w ramach uczelni.


Słowa kluczowe


otwarta nauka; otwarta edukacja; otwarte zasoby edukacyjne; open access; Kujawsko- Pomorska Biblioteka Cyfrowa; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; szkolnictwo wyższe; metody nauczania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Press release. Reference: IP/12/790 [on-line]. Bruksela 2013 [Dostęp 30.01.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-790_pl.htm.

Zarządzenie Nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie zasad finansowania działalności wydawniczej oraz cyfrowej Platformy Czasopism Uni- wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.