Kształcenie biblioterapeutów w Polsce

Marcin Karwowski

Abstrakt


Autor sprawdza obecność biblioterapii w ofercie studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce. Przedstawia formy kształcenia biblioterapeutów w Polsce. Analizuje ścieżki specjalizacyjne, przedmioty wykładane na uczelniach wyższych, kursy, szkolenia. Sygnalizuje niewielki zasób dostępnej literatury koniecznej do kształcenia biblioterapeutów.


Słowa kluczowe


Biblioterapia; kształcenie biblioterapeutów; edukacja biblioterapeutów; biblioterapeuci; studia bibliotekoznawcze; szkolnictwo wyższe; kształcenie bibliotekarzy; szkolenia bibliotekarzy; edukacja bibliotekarzy; studia podyplomowe

Pełny tekst:

PDF