Program Rozwoju Bibliotek czeka na nowych uczestników

Małgorzata Dąbrowska

Abstrakt


Autorka przedstawia innowacyjne działania Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego skierowane do bibliotek i ich otoczenia. Podaje przykłady dobrych działań i informuje o nowej fazie, w jaką wchodzi Program Rozwoju Bibliotek.


Słowa kluczowe


innowacje w bibliotekach; Program Rozwoju Bibliotek; Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; biblioteki publiczne; praca z czytelnikiem; promocja bibliotek; komputeryzacja bibliotek; szkolenia bibliotekarzy; dotacje; granty

Pełny tekst:

PDF