Program dla nowej biblioteki. W stronę społeczeństwa wiedzy: trzy etapy zmian w nowoczesnych bibliotekach

Jens
 Thorhauge

Abstrakt


Artykuł stanowi wstęp do publikacji Nordic Public Libraries 2.0, w której autor prezentuje trzy kierunki zmian w bibliotekach skandynawskich oraz trzy projekty — swoiste studia przypadków, które odpowiadają tym nowoczesnym kierunkom, prowadzącym ku „nowej bibliotece”.


Słowa kluczowe


technologie informacyjne w bibliotekach; Skandynawia; strategia dla bibliotek

Pełny tekst:

PDF