Biuletyn EBIB

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym (nierecenzowanym) tworzonym przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów rocznie.

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów i nie płaci redaktorom za ich pracę. Wszystko oparte jest o wolontariat.

Czasopismo jest widoczne na liście DOAJ.Aktualności

 

Dajemy Państwu numer o współpracy z naukowcami

 

Wakacyjny numer został przygotowany zgodnie z planem a w per­spektywie nowego roku akademickiego polecamy Pań­stwa uwadze artykuł nt. zdefiniowanych w literaturze polskiej i zagra­nicznej zachowań informacyjnych, dwa artykuły dotyczące zagadnień bibliometrycznych, przekład artykułu Prezesa Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (ALA) o przy­szłości bibliotek naukowych i ich znaczeniu w pracy naukowca oraz zaproszenie do udzia­łu w badaniach oczekiwań naukowców wobec biblioteki akademickiej.

Ale ponieważ są wakacje to zapraszamy Państwa także do udania się w podróż po bibliotekach w kraju i na świecie oraz do zabaw „okołobibliotecznych” – gier terenowych nawiązujących do dobrze znanych wszystkim z dzieciństwa podchodów.

 

 
Opublikowane: 2017-08-03
 
Więcej ogłoszeń...

No 173 (2017): Biblioteki naukowe: oczekiwania naukowców a oferta bibliotek

Redaktor numeru: Marzena Marcinek
Korekta: Milena Śliwińska, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Nie tylko dla bibliotek akademickich – felieton wakacyjny
Marzena Marcinek
PDF
1

Artykuły

Sabina Cisek
PDF
1-11
James G. Neal
PDF
1-5
Marta Monika Stąporek
PDF
1-13
Veslava Osinska
PDF
1-8

Badania, teorie, opinie

Małgorzata Dudziak-Kowalska, Barbara Maria Janczak
PDF
1-15
Łukasz Boeske
PDF
1-5
Anna Małgorzata Kamińska
PDF
1-13

Komunikaty

Czy oferta biblioteki akademickiej odpowiada oczekiwaniom naukowców? Zaproszenie do udziału w badaniach
Marzena Marcinek, Dorota Lipińska
PDF
1-8

Sprawozdania

Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-9
Biblioteka na szlaku – sprawozdanie z niestandardowych działań promocyjnych w Bibliotece Politechniki Krakowskiej
Helena Krystyna Gałek, Joanna Radzicka
PDF
1-5