Biuletyn EBIB

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym (nierecenzowanym) tworzonym przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów rocznie.

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów i nie płaci redaktorom za ich pracę. Wszystko oparte jest o wolontariat.

Czasopismo jest widoczne na liście DOAJ.Aktualności

 

Nowy numer jesienny

 
Zapraszamy naszych czytelników do przejrzenia numeru o bibliotekach publicznych, które mają coś interesującego do pokaznia. Zachęcamy także do przeczytania  sprawozdań z konferencji IFLA, która w tym roku odbywała się we Wrocławiu.  
Opublikowane: 2017-11-09
 
Więcej ogłoszeń...

No 175 (2017): Małe biblioteki - liderzy zmian

Redaktor numeru: Beata Antczak-Sabala, Joanna Broniarczyk
Korekta: Milena Śliwińska, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton
Joanna Barbara Broniarczyk, Beata Antczak-Sabala
PDF
1-2

Artykuły

Matylda Graboś
PDF
1-6
Marzenna Ewa Wojnar
PDF
1-5
Grażyna Paździorny
PDF
1-6
Lidia Wasilewska
PDF
1-7
Beata Antczak-Sabala, Joanna Barbara Broniarczyk
PDF
1-6

Sprawozdania

Lilianna Nalewajska
PDF
1-2
Małgorzata Barbara Piekielska
PDF
1-9
Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie „Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki"
Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-6
„Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny” Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Marzena Marcinek
PDF
1-6