Biuletyn EBIB

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym (nierecenzowanym) tworzonym przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów rocznie.

Czasopismo jest widoczne na liście DOAJ.Aktualności

 

Poczytaj o serwisach dziedzinowych

 
Ukazał się nowy numer Biuletynu EBIB (już 169 numer) zatytułowany: Serwisy i kompetencje dziedzinowe w bibliotekach. Nasi autorzy piszą o kompetencjach w odniesieniu do bibliotekarzy dziedzinowych, którzy funkcjonują na uczelniach w mniej lub bardziej sformalizowanych strukturach a także o sieciowych serwisach dedykowanych różnym grupom użytkowników. Bardzo ciekawe przykłady znajdą Państwo w niniejszym numerze. Zachęcamy do lektury.  
Opublikowane: 2016-11-29
 
Więcej ogłoszeń...

No 169 (2016): Serwisy i kompetencje dziedzinowe w bibliotekach

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf, Marzena Marcinek

Korekta: Izabella Milewska-Warta, Milena Śliwińska, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk 

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton
Lidia Derfert-Wolf, Marzena Marcinek
PDF
1-2

Artykuły

Małgorzata Dąbrowicz
PDF
1-7
Jadwiga Siemiątkowska
PDF
1-8
Hanna Celoch, Dorota Tkaczyk
PDF
1-6
Dawid Kościewicz
PDF
1-10
Magdalena Paul
PDF
1-11

Sprawozdania

Dorota Padzik, Marzena Jeżowska
PDF
1-5
Joanna Radzicka
PDF
1-5
Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-4