Biuletyn EBIB

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym (nierecenzowanym) tworzonym przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów rocznie.

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów i nie płaci redaktorom za ich pracę. Wszystko oparte jest o wolontariat.

Czasopismo jest widoczne na liście DOAJ.Aktualności

 

Numer na święta

 
Jeszcze w tym roku udało się nam dopracować numer poświęcony danym badawczym. Przygotowaliśmy go specjalnie dla bibliotekarzy akademickich, którzy na co dzień mają do czynienia z takimi danymi. Mamy nadzieję, że to pozwoli nam wszystkim poszerzyć wiedzę w tym zakresie.  
Opublikowane: 2017-12-27
 
Więcej ogłoszeń...

No 179 (2018): Dane bibliograficzne – jakość, trendy

Redaktor numeru: Iwona Sójkowska, Beata Starosta
Korekta: Zuzanna Helis, Beata Antczak-Sabala, Katarzyna Kozak
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

Jakość danych bibliograficznych – wymysł bibliotekarza czy wsparcie dla czytelnika? Felieton
Iwona Sójkowska, Beata Starosta
PDF
1-2

Artykuły

Marek Nahotko
PDF
1-29
Henryk Hollender, Agnieszka Janowska
PDF
1-16
Leszek Śnieżko
PDF
1-10
Krystyna Sanetra
PDF
1-18
Agnieszka Dwornik
PDF
1-12

Badania, teorie, opinie

Anna Małgorzata Kamińska
PDF
1-18
Łukasz Boeske
PDF
1-7

Sprawozdania

Deskryptory Biblioteki Narodowej. Dni Otwarte w BN – sprawozdanie
Magdalena Anna Prokopowicz
PDF
1-3