Biuletyn EBIB

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym (nierecenzowanym) tworzonym przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów rocznie.

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów i nie płaci redaktorom za ich pracę. Wszystko oparte jest o wolontariat.

Czasopismo jest widoczne na liście DOAJ.Aktualności

 

Numer 183 o współpracy bibliotek z naukowcami

 
W ostatnich dniach 2018 r. oddajemy Czytelnikom ostatni w tym roku numer „Biuletynu EBIB”, tym razem o współpracy bibliotek z naukowcami. Znajdziecie w nim Państwo przykłady takiego współdziałania w kilku uczelniach, ale również ciekawe teksty o danych badawczych, archiwizacji internetu i statusie bibliotekarza w szkole wyższej. I choć teksty dotyczą bibliotek akademickich, życzymy wszystkim bibliotekarzom dobrej współpracy z otoczeniem, nie tylko z naukowcami, ale władzami lokalnymi, innymi instytucjami kultury i nauki, a przede wszystkim z użytkownikami. Dobrego 2019! LDW  
Opublikowane: 2018-12-30
 
Więcej ogłoszeń...

No 183 (2018): Współpraca bibliotek z naukowcami

Redaktor numeru: Marzena Marcinek
Korekta: Zuzanna Helis, Milena Śliwińska, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

Efektywna współpraca naukowców i bibliotekarzy – marzenie czy realna szansa?
Marzena Marcinek
PDF
1-2

Artykuły

Barbara Mąka-Stolingwa, Beata Starosta
PDF
1-9
Iwona Taborska
PDF
1-8
Iwona Sójkowska
PDF
1-6
Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska
PDF
1-6

Badania, teorie, opinie

Marcin Wilkowski
PDF
1-5
Elżbieta Golec-Nycz
PDF
1-6

Sprawozdania

„Zapalona do czytania” – subiektywna relacja z 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
Sabina Bienia
PDF
1-6
Marzena Marcinek
PDF
1-6