Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do przeglądania naszego czasopisma i materiałów konferencyjnych oraz linkowania do nich ze swoich spisów bibliotecznych. Tworzymy wydawnictwa EBIB dla Was i o Was, towarzyszymy Waszemy rozwojowi zawodowemu już 15 lat. Nasze czasopismo jest listowane w DOAJ i innych znanych spisach czasopism open access, które są obsługiwane przez OJS (zob. Open Journal Systems), ale nie tylko. Biuletyn EBIB jest także widoczny w bazach EBSCO.