Informacje dla czytelników

Szanowni czytelnicy, cieszymy sie, że jesteście z nami (może nawet już od 15 lat).

Publikujemy dla Was nie tylko Biuletyn EBIB, Materiały Konferencyjne EBIB, ale także wydawnictwa zwarte. Oczywiście jedynie w postaci elektronicznej, nie mamy form tradycyjnych, papierowych.

Co roku wspólnie z Wami jesienią ustalamy tematykę Biuletynu EBIB, tak by dotyczył on problemów, które Was nurtują. Bierzcie udział w zgłaszaniu tematów na kolejny rok. W roku 2015 mamy dla Was następujący harmonogram.

Zachęcamy Was, abyście korzystali z usługi powiadamiania o naszych publikacjach. W tym celu należy użyć linku ZAREJESTRUJ znajdującego się na górze strony głównej. Rejestracja ta spowoduje, że będzie można odbierać automatycznie spis treści przez e-mail każdego nowego numeru czasopisma. Lista użytkowników da redakcji możliwość wsparcia czytelników, jeśli będzie taka potrzeba. Zobaczcie także politykę prywatności EBIB, żeby się przekonać, że chronimy wasze dane osobowe i nie będziemy ich wykorzystywać do innych celów niż wydawnicze.