Archiwum

2019

No 189 (2019): Wizje, trendy, perspektywy – czy to jeszcze biblioteka?

Redaktor numeru: Beata Antczak-Sabala, Marzena Marcinek
Korekta: Izabella Milewska-Warta, Milena Śliwińska, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

No 188 (2019): Statystyki i analizy biblioteczne – nowe metody i narzędzia

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Katarzyna Kozak, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

No 187 (2019): Bibliotekarz systemowy – „czy leci z nami pilot”?

Redaktorzy numeru: Joanna Broniarczyk, Aleksander Radwański
Korekta: Iwona Sójkowska, Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk
Tłumaczenie: Justyna Zawada

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

No 186 (2019): Rozmowy o bibliotece z kraju i ze świata

Redaktorki numeru: Beata Starosta, Agnieszka Wolańska
Korekta: Zuzanna Helis, Iwona Sójkowska, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk
Tłumaczenie: Agnieszka Wolańska

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

No 185 (2019): Systemy oceny i nagradzania bibliotekarzy

Redaktor numeru: Maciej Dynkowski
Korekta: Milena Śliwińska, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk
Tłumaczenie: Agnieszka Brachfogel

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

No 184 (2019): Użytkownicy zagraniczni w bibliotekach

Redaktor numeru: Iwona Sójkowska
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis, Milena Śliwińska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk
Tłumaczenie: Joanna Pawliczak

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf
2018

No 183 (2018): Współpraca bibliotek z naukowcami

Redaktor numeru: Marzena Marcinek
Korekta: Zuzanna Helis, Milena Śliwińska, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

No 182 (2018): Użytkownik biblioteki i jego doświadczenia

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf, Agnieszka Wolańska
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Milena Śliwińska, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

No 181 (2018): Zarządzanie bibliotekami - aspekty prawne

Redaktor numeru: Beata Antczak-Sabala, Joanna Broniarczyk
Korekta: Izabella Milewska-Warta, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

No 180 (2018): Organizacje pozarządowe a biblioteki

Redaktor numeru: Bożena Bednarek-Michalska
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Izabella Milewska-Warta
Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

No 179 (2018): Dane bibliograficzne – jakość, trendy

Redaktor numeru: Iwona Sójkowska, Beata Starosta
Korekta: Zuzanna Helis, Beata Antczak-Sabala, Katarzyna Kozak
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

No 178 (2018): Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych

Redaktor numeru: Milena Śliwińska, Justyna Zawada
Korekta: Milena Śliwińska, Katarzyna Kozak, Beata Antczak-Sabala, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

2017

No 177 (2017): Surowe dane badawcze

Redaktor numeru: Bożena Bednarek-Michalska 
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

No 176 (2017): Ewaluacja nauki w Polsce

Redaktor numeru: Ewa Rozkosz
Korekta: Beata Antczak-Sabala, MIlena Śliwińska, Katarzyna Kozak
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

No 175 (2017): Małe biblioteki - liderzy zmian

Redaktor numeru: Beata Antczak-Sabala, Joanna Broniarczyk
Korekta: Milena Śliwińska, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

No 174 (2017): Współpraca bibliotek

Redaktor numeru: Iwona Sójkowska, Beata Starosta
Korekta: Zuzanna Helis, Sylwia Wołek-Biernat, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

No 173 (2017): Biblioteki naukowe: oczekiwania naukowców a oferta bibliotek

Redaktor numeru: Marzena Marcinek
Korekta: Milena Śliwińska, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

No 172 (2017): Archiwizacja internetu

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf, Marcin Wilkowski
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Izabella Milewska-Warta, Milena Śliwińska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

No 171 (2017): Systemy biblioteczne

Numer sponsorowany

Redaktor numeru: Iwona Sójkowska, Aleksandra Marciniak
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Katarzyna Kozak
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska


2016

No 170 (2016): Platformy usług bibliotecznych

Redaktor numeru: Bożena Bednarek-Michalska
Korekta: Zuzanna Helis, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

No 169 (2016): Serwisy i kompetencje dziedzinowe w bibliotekach

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf, Marzena Marcinek

Korekta: Izabella Milewska-Warta, Milena Śliwińska, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk 

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

No 168 (2016): Biblioteki specjalistyczne - z jakimi problemami się spotykają, jak się zmieniły?

Redaktor numeru: Milena Śliwińska, Beata Antczak-Sabala

Korekta: Izabella Milewska-Warta, Sylwia Wołek-Biernat, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk 

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

No 167 (2016): Impresariat w bibliotece, czyli organizacja imprez i wydarzeń

Redaktor numeru: Iwona Sójkowska, Aleksandra Marciniak

Korekta: Katarzyna Kozak, Beata Antczak-Sabala, Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

No 166 (2016): Bibliotekarz wobec własnej instytucji - wolność, lojalność czy podporządkowanie

Redaktor numeru: Anna Filipowicz, Iwona Sójkowska

Korekta: Beata Antczak-Sabala, Izabella Milewska-Warta, Milena Śliwińska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

No 165 (2016): System Informacji o Nauce POL-on

Redaktorzy prowadzący: Ewa A. Rozkosz, Aneta Drabek

Korekta: Zuzanna Helis, Milena Śliwińska, Sylwia Wołek-Biernat
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktorka naczelna: Bożena Bednarek-Michalska


1 - 25 z 61 elementów     1 2 3 > >>