No 165 (2016)

System Informacji o Nauce POL-on

Redaktorzy prowadzący: Ewa A. Rozkosz, Aneta Drabek

Korekta: Zuzanna Helis, Milena Śliwińska, Sylwia Wołek-Biernat
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktorka naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton wstępny. System Informacji o Nauce PDF
Ewa Aleksandra Rozkosz, Aneta Drabek 1-2

Artykuły

System Informacji o Nauce – zakres danych i informacji objętych systemem, terminy aktualizacji i sposób udostępniania danych PDF
Jolanta Przyłuska 1-7
Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej PDF
Ewa Aleksandra Rozkosz, Aneta Drabek 1-18
Import publikacji Politechniki Wrocławskiej do Modułu Sprawozdawczego PBN – sprawozdanie z realizacji zadania PDF
Anna Komperda 1-8
Przekazywanie danych do Systemu Informacji o Nauce poprzez uczelnianą bazę wiedzy. Z doświadczeń Politechniki Warszawskiej PDF
Maria Miller-Jankowska, Mirosława Lewandowska-Tranda 1-9
Polska Bibliografia Naukowa a modyfikacje indeksu autorskiego bazy Bibliografia GUMed PDF
Bartłomiej Siek 1-8
Polska Bibliografia Naukowa, Moduł Sprawozdawczy i system POL-index oczami dotychczasowego operatora systemu – nowości, wyzwania, podsumowanie PDF
Piotr Brzeziński, Katarzyna Szewczuk, Wioleta Kiliszek 1-21

Sprawozdania

Sprawozdanie z Konferencji Patlib 2016 PDF
Justyna Anna Sendecka, Anna Rutkowska 1-3


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1507-7187