No 166 (2016)

Bibliotekarz wobec własnej instytucji - wolność, lojalność czy podporządkowanie

Redaktor numeru: Anna Filipowicz, Iwona Sójkowska

Korekta: Beata Antczak-Sabala, Izabella Milewska-Warta, Milena Śliwińska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Kilka słów wstępu... PDF
Anna Filipowicz 1-2

Artykuły

My i Oni PDF
Anna Filipowicz 1-7
Krajobraz po kodeksie PDF
Henryk Hollender 1-7
Lojalność bibliotekarzy PDF
Iwona Sójkowska 1-7

Badania, teorie, opinie

Użyczenie książki cyfrowej jest porównywalne z użyczeniem książki tradycyjnej – opinia rzecznika generalnego w sprawie C-174/15 PDF
Barbara Szczepańska 1-6

Wywiady

Polska Bibliografia Naukowa. Rozmowa z Markiem Kozłowskim z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego PDF
Marek Kozłowski, Ewa Aleksandra Rozkosz 1-3

Sprawozdania

Biblioteki Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem – relacja z wizyty w ramach programu Erasmus+ PDF
Dominik Woźniak 1-11
Jakość – przyszłością bibliotek. Sprawozdanie z X Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej”. PDF
Marzena Józefa Błach 1-8
Festiwal i książki PDF
Anna Polus, Magda Kremer-Sochacka 1-4


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1507-7187