No 140 (2013)

Biblioteki uczelni niepublicznych i ich problemy

Redakcja numeru: Beata Antczak-Sabala, Dorota Lipińska
Korekta: Iwona Sójkowska, Izabella Milewska-Warta, Beata Antczak-Sabala
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Dorota Lipińska, Beata Antczak-Sabala
PDF
1-2

Artykuły

Ewa Anna Cywińska
PDF
1-11
Aleksandra Marciniak
PDF
1-7
Paweł Pioterek, Janina Przybysz
PDF
1-9
Katarzyna Gradzik
PDF
1-4

Badania, teorie, opinie

Elżbieta Golec-Nycz
PDF
1-6
Magdalena Kokosińska
PDF
1-6

Komunikaty

Aneta Januszko-Szakiel, Karolina Imiołek, Aleksandra Fajfer
PDF
1-6